İHYA-Yİ EMVAT


İHYA-Yİ EMVAT
Ölüleri diriltmek

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.